Cart Quantity Price Total

MENU

Concept Concept

ที่มาของแรงบันดาลใจ...

เมืองไบบูรีและแม่น้ำโคลน์ในความทรงจำของเรา... คือสายลมเย็นชื่นที่พัดไล่ความเหนื่อยล้า ความโรยราให้หมดสิ้นไป เรายังจำได้ไม่ลืมถึงความบริสุทธิ์ของธรรมชาติ-พลังของธรรมชาติที่ช่วยปลอบประโลมทุกความรู้สึก เรายังระลึกถึงสูตรลับความงาม เจือด้วยน้ำบริสุทธิ์จากลำธารใสสะอาด และแก่นแท้ของคุณภาพชีวิตที่ดี ที่ถักทออยู่ในทุกอณูของหมู่บ้านที่แสนน่ารักและไร้การปรุงแต่งแห่งนี้

กลั่นกรองสู่แนวคิด

ไบบูรี โคลน์ บรรจงเลือกใช้องค์ประกอบจากธรรมชาติและนำมาหลอมรวมเป็นสูตรต้นฉบับของเรา เป้าหมายของเราคือการนำเอาสิ่งที่ดีที่สุดของธรรมชาติออกมา ด้วยสิ่งที่มิใช่เพียงวัตถุดิบจากธรรมชาติ หากยังหมายถึงความเยาว์วัยตามธรรมชาติของผิวพรรณที่ได้รับการบำรุงอย่างดีเลิศ ...ปลุกเร้าความสุขประดุจถูกโอบล้อมด้วยสายลมของชนบทอังกฤษที่พาความมีชีวิตชีวากลับคืนมา

“ ความลับจากธรรมชาติเพื่อความอ่อนเยาว์เหนือกาลเวลา ”

Bibury Coln

สู่ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวที่ผสานธรรมชาติและนวัตกรรมล่าสุด

เราเชื่อมั่นในธรรมชาติ และเราก็ศรัทธาในวิทยาศาสตร์ที่จะนำเอาความเป็นธรรมชาติที่ดีที่สุดออกมา เริ่มตั้งแต่สารสกัดจากธรรมชาติ ไปจนถึงการคงสภาพของสารออกฤทธิ์...นวัตกรรมของเราถูกคิดค้นขึ้นเพื่อพัฒนาและ ส่งเสริมคุณประโยชน์ที่สำคัญของส่วนผสมจากธรรมชาติเหล่านี้